اعلام کد رهگیری


ورزشکار گرامی در صورتی که مبلغ حق عضویت از کارت بانکی شما پرداخت گردیده و کارت عضویت شما صادر نگردیده است،لطفا نسبت به اعلام مشخصات واریز از قسمت ذیل اقدام نمایید.